Center za socialno delo Ljubljana Moste-Polje

Obveščamo vas, da se je Center za socialno delo preselil na novo lokacijo:

Zaloška cesta 69 (Dvorec Sela).

V okviru pravic iz javnih sredstev zaradi velikega števila vlog, prejetih v mesecu decembru 2015, predvidevamo realni mesečni ali dvomesečni zaostanek pri izdaji odločb (predvsem za otroški dodatek, subvencijo vrtca in državno štipendijo).

Prosimo za razumevanje

Vsebina spletne strani je v pripravi.

Lahko si pa ogledate vsebino naših programov.

Podatki:

Področni kontakti:

CSD Ljubljana Moste Polje        
Zaloška cesta 69     

1000 LJUBLJANA

N.C.: 01 587 34 00 (glavna pisarna)                  
faks: 01 587 34 44
e.pošta: gpcsd.ljmos@gov.si


Uradne ure:

ponedeljek: od 08.00 do 12.00 in od 13.00 do 15:00
sreda: od 08.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00            
petek: od 08.00 do 12.00

Pravice iz javnih sredstev:


tel.: 01 587 34 00, 01 520 62 34


Kliknite na informacije


Spoštovane stranke,

na strani našega ministrstva so vam dostopni NAJNOVEJŠI OBRAZCI za VLOGE za UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV, tudi za SPOROČANJE SPREMEMB

http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/

POMEMBNO OBVESTILO - znižano plačilo vrtca

V skladu z zakonskimi spremembami (ZUPJS-C) veljajo odločbe za znižano plačilo vrtca za eno navadno leto (12 mesecev) in torej ne več za koledarsko leto (do konca decembra). Zato se nove vloge ne vlagajo avtomatično za vse upravičence v mesecu decembru. Preverite torej, do kdaj vam velja zadnja odločba za znižano plačilo vrtca. Za podaljšanje pravice je potrebno nove vloge vložiti v zadnjem mesecu veljavnosti pravice. Za otroke, ki se na novo vključujejo v vrtce pa je potrebno vlogo vložiti v mesecu pred mesecem vključenosti otroka v vrtec.

VPOGLED V PODATKE O PRAVICAH IZ JAVNIH SREDSTEV

V kolikor želite preveriti, do kdaj vam veljajo vaše odločbe, imate možnost vpogleda v podatke po registraciji na spletni strani MDDSZ https://emddsz.gov.si/iscsd2_vppjs/

Naslov

Center za socialno delo
Ljubljana Moste-Polje
Zaloška cesta 69

T.: 01 587 34 00
F.: 01 587 34 44

Uradne ure storitve prva socialna pomoč:

ponedeljek: 8.00 - 12.00 in
                   13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00 in
          13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 12.00

zero size zero size kullanımı zero size zero size tütüneson tütüneson yurtdışı sipariş