Kakšni so pogoji?

V dejavnosti programa se starejši mladostniki lahko vključijo samoiniciativno, na pobudo staršev ali na pobudo institucij (npr. srednja šola, CSD ter druge vladne in nevladne organizacije, policija, sodišče, Zavod za prestajanje kazni zapora) s katerimi so mladostniki oz. starši v stiku. Mladostniki v skupino prihajajo samoiniciativno (udeležba je prostovoljna), ter ostajajo toliko časa, kolikor želijo.

Abstinenca ni pogoj za vključitev v program.

Informiranje, pogovori in svetovanje ter vključenost v dejavnosti Programa Korak je brezplačna in anonimna.