Kdo smo?

Program Korak je dnevni center za starejše mladostnike s težavami v odraščanju. Je del Skupnostnih programov za mlade Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje.

Sodelavci kontinuirano intenzivno vodimo, spremljamo in obravnavamo mladostnike in njihove starše. Naš cilj je strukturna in funkcionalna reorganizacija socialne mreže oziroma sodelovanje pri oblikovanju ali vzpostavitvi nove socialne mreže.

V Program Korak so vključeni starejši mladostniki, ki zaradi težav v odraščanju doživljajo različne psiho-socialne stiske, ki so velikokrat povezane s preteklo izkušnjo eksperimentiranja z drogami ali pa zaradi njihove slabše socialno-ekonomske situacije.

Vsebina našega dela temelji na vsakodnevnem neformalnem druženju, pogovorih, učenju, kontinuiranem tedenskemu izvajanju delavnic (socialnih, ustvarjalnih) in športnih aktivnosti (Kvihtarn'ca, nogomet, namizni tenis, družabne igre), izletih in taborih. Namen teh dejavnosti je preventivno delovanje, strukturiranje prostega časa, suport ob doživljanju stisk, reševanje težav, učenje socialnih veščin, krepitev moči, spreminjanje vzorcev vedenj, utrjevanje socialnih vezi ter organizacija oz. reorganizacija socialne mreže.