Kvihtarn'ca

Kvihtarn'ca je edini brezplačni športni program, ki se celoletno organizirano izvaja na področju Fužin in je dostopen prav vsakemu fužinskemu mladcu! Projekt je namenjen organiziranemu preživljanju prostega časa fužinskih mladostnikov in širjenju športnega duha med mladostniki. Zaposleni v Programu Korak in prostovoljci, skrbimo, da je projekt na nivoju ter, da je primerljiv z ostalimi plačljivimi programi. Pri vadbi mladostnikom omogočamo varno vadbo in tudi kakšen laičen nasvet glede prehrane in vadbe.

Komu smo namenjeni:
Kvihtarn'ca je namenjena starejšim mladostnikom z manj možnostmi, ki se srečujejo s finančnimi težavami in se ne morejo vključiti v plačljive športne dejavnosti.

Pogoji za vadbo so naslednji:
• vadba poteka na lastno odgovornost
• prepovedana je uporaba kakršnih koli prepovedanih substanc
• spoštovanje internih dogovorov
• pomoč pri skupni skrbi za prostore in naprave
• lastna športna oprema
• mlajši od 18 let vadijo samo s pisnim soglasjem staršev


Kvihtarn'ca se nahaja na Preglovem trgu 15 v Ljubljani.