Želiš postati naš prostovoljec?

VKLJUČEVANJE PROSTOVOLJCEV IN PROSTOVOLJK V DELOPodročja dela prostovoljcev:

individualna učna pomoč, druženje, sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju skupnih aktivnosti (delavnice, tabori).Obveznosti prostovoljk in prostovoljcev:

sodelovanje v programu minimalno 1x tedensko po 2-4 ure.Prostovoljkam in prostovoljcem nudimo:

strokovno pomoč pri delu, izobraževanje, supervizijo in mentorske sestanke, potrdilo o opravljenem prostovoljnem delu, možnost opravljanja prakse.Pričakujemo prostovoljčevo/-ino

veselje za delo z otroki in mladino, resen in odgovoren odnos do dela, samoiniciativnost, komunikativnost...Uradne ure za prostovoljce:

vsak dan od ponedeljka do petka od 12.00 do 16.30.