Namen programa

Program je namenjen:
* odraslim posameznikom in parom,
* mladostnikom in otrokom ter
* družinam.

Na nas se lahko obrnete ob:

* različnih psihosocialnih stiskah in stiskah ob življenjskih preizkušnjah in krizah: izguba službe, brezposelnost, materialna stiska, težave v izobraževalnem procesu, ločitev, izguba bližnjega, telesna ali duševna bolezen, nasilje, različne oblike zasvojenosti, težave pri komuniciranju z institucijami…

* težavah v medsebojnih odnosih v družini, v partnerskem odnosu, pri vzgoji otrok, z bivšim partnerjem glede starševskega odnosa in vzgoje otrok, na delovnem mestu ali z ljudmi, ki so vam pomembni, v procesu odraščanja, pri konfliktih s starši ali sorodniki...

* čustvenih stiskah: tesnobnost, strahovi, otožnost, depresivnost, občutki praznine, negotovosti, nemoči, obupa, pomanjkanje samozavesti, nenadzorovani izbruhi jeze, nepredelane zlorabe in travme…

V Svetovalnici Fužine nudimo:

* informiranje in psihosocialno svetovalno pomoč, da dobite ustrezne informacije o možnih oblikah in virih pomoči ter strokovno podporo pri reševanju psihosocialnih težav.

* psihološko svetovanje, da ob podpori svetovalca aktivno sodelujete pri pridobivanju veščin in znanj za bolj uspešno reševanje težavnih življenjskih situacij, pri uresničevanju ciljev in željenih sprememb ter izboljšate samopodobo in psihično stanje.

* relacijsko družinsko terapijo http://zdt.si/

* realitetno terapijo http://www.drustvo-rt.si/

* transakcijsko analizo http://sloventa.si/


Odločite se, da življenjski problem izkoristite za preobrat na bolje.

Znak moči je, če znamo v stiski poiskati pomoč.